Zdravotní pojištění u studentů VŠ

15.9.2017

Studentům na vysokých školách hradí zdravotní pojištění stát. Avšak každý student by měl vědět, kdy si musí zdravotní pojištění platit sám. Přinášíme Vám přehled, za jakých okolností musíte vzít zdravotní pojištění do svých rukou, aby Vám nevznikl dluh u zdravotní pojišťovny.

Kdy platí pojištění stát?

Stát zaplatí zdravotní pojištění všem studentům vysokých škol do 26 let jejich věku, kteří využívají denní nebo kombinované studium, nejsou výdělečně činní a nepobírají podporu v nezaměstnanosti. Po dovršení 26 let se studenti stávají osobou bez zdanitelných příjmů a zdravotní pojištění si platí sami. Po ukončení studia na vysoké škole za ně bude hradit pojištění stát, a to do konce následujícího měsíce od vykonání státní závěrečné zkoušky (nepleťte si s promocí).

Ohlašovací povinnost studentů

Na své zdravotní pojišťovně si po nástupu na vysokou školu zjistěte, zda jste u ní skutečně nahlášeni. Vysoké školy totiž nemají ohlašovací povinnost a ze zákona tato povinnost plyne pojištěnci, tedy Vám. Začátek nového studia vždy musíte doložit vyrozuměním o přijetí. Jestliže dodatečně přijdete na to, že nejste na pojišťovně nahlášeni, doložte potvrzení o studiu. Svou zdravotní pojišťovnu rovněž musíte informovat o přerušení, znovuzahájení a ukončení studia, a to nejdéle do 8 dnů.

Zdravotní pojištění a studijní pobyt

Studenti často přerušují své studium na vysoké škole kvůli účasti na studijním pobytu. Stát hradí zdravotní pojištění za studenty v tom případě, že se jedná o studijní program uznaný Ministerstvem školství v rámci EU a Švýcarska. Pokud strávíte v zahraničí delší dobu, zjistěte si u své zdravotní pojišťovny, zda pro Vás nebude výhodnější odhlásit se od ní a neplatit si pojištění v místě studijního pobytu.

Zdravotní pojištění a výdělek

Povinnost platit si zdravotní pojištění studentům vzniká, pokud jsou výdělečně činní. V případě, že jste uzavřeli dohodu o provedení práce a Váš měsíční výdělek nepřesáhne 10 tisíc korun, platí za Vás zdravotní pojištění stát. Jestliže hrubá měsíční mzda přesáhne tuto částku, strhne Vám zaměstnavatel část mzdy na zdravotní pojištění. Pro dohodu o provedení činnosti platí to samé, jen s tím rozdílem, že měsíční výdělek nesmí překročit 2 499 korun.

Další texty:

Doporučujeme:

Více o tématice půjček pro studenty můžete najít na stránkách Maxi-půjčky.cz - půjčky online ihned

Informace o studentských půjčkách jsou dostupné také na webu Studentská-půjčka-online.cz

A pokud byste chtěli získat studentskou půjčku rychle, mohou se vám možná hodit i tyto informace.

Náš tip:

Půjčky bez potvrzení o příjmu jsou zde pro ty, kteří nemohou doložit, kolik vydělávají.